Neo B6

AladVPortrait d.png
"Les forces del mercat dicten que cal evolucionar o morir".
Aquesta relíquia del buit ja no es pot obtenir a les taules de caiguda . Tot i això, les relíquies voltades encara es poden obrir si es troben en inventaris de jugadors. No obstant això, els jugadors encara poden canviar per això.

La relíquia Neo B6 conté els següents components i plànols Prime :

Component Valor Ducat Raretat (oportunitat)
EuphoraPrime.png Euphona Prime Blueprint PrimeBucks.png 15 Comú
(25,33%)
Forma2.png Forma Blueprint PrimeBucks.png 0
MiragePrime.png Mirage Prime Neuroptics PrimeBucks.png 15
MirageAkboltoPrime.png Enllaç Akbolto Prime PrimeBucks.png 45 Poc freqüent
(11%)
MirageKogakePrime.png Plànol Kogake Prime PrimeBucks.png 45
BansheePrime.png Xassís Banshee Prime PrimeBucks.png 100 Rar (2%)
Intacta excepcional impecable radiant