Meso M2

AladVPortrait d.png
"Marknadskrafterna dikterar att du behöver utvecklas eller dö."
Denna Void Relic kan inte längre erhållas från Drop -tabellerna . Välvda reliker kan dock fortfarande öppnas om de finns i spelarinventeringar. Spelare kan dock fortfarande handla för det.

Den Meso M2 Relic innehåller följande Prime komponenter och ritningar:

Komponent Ducat -värde Sällsynthet (chans)
PrimeFang.png Fang Prime Blade PrimeBucks.png 15 Vanliga
(25,33%)
MirageKogakePrime.png Kogake Prime Boot PrimeBucks.png 15
PrimeBowM.png Paris Prime String PrimeBucks.png 15
AkjagaraPrime.png Akjagara Prime Link PrimeBucks.png 45 Mindre vanliga
(11%)
SilvaAegisPrime.png Silva & Aegis Prime Blade PrimeBucks.png 45
MiragePrime.png Mirage Prime Blueprint PrimeBucks.png 100 Sällsynt (2%)
Intact Exceptional Flawless Radiant